Artbeskrivning ramslök


Beskrivning. Ramslök (Allium ursinum) är en tämligen sällsynt flerårig ört, som kan bli omkring en halv meter hög. Den växer alltid i stora bestånd och på dess växtplatser kan man ofta känna en stark löklukt, särskilt då bladen börjat vissna. Stjälkarna är trekantiga och bladen är stora med brett lansettlika bladskivor. Ramslök blommar i maj-juni med rent vita blommor som sitter samlade i rundat flocklika blomställningar. Blommornas kalkblad är stjärnlikt utbredda och blomställningen har inga groddknoppar.
Ramslök är den enda av de vilda svenska arterna i släktet lökar (Allium) som har vita blommor och breda platta blad, vilket ger den ett mycket karaktäristiskt utseende.

Utbredning. Ramslök är sällsynt och förekommer i en del av de sydliga landskapen upp till Uppland. Den växer i fuktiga lundar på mullrik jord och förekommer ofta talrikt där den etablerat sig. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1741, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920)

I bland annat Tyskland förekommer ramslök traditionellt som en kryddört i matlagning, som under senare år återfått sin popularitet. Den har en stark smak som påminner om vitlök, till skillnad från vitlöken är det dock de gröna bladen som används. P g a detta går ramslök i folksmun ofta under benämningen "skogsvitlök". Ramslöken är känslig för värme och bör inte upphettas, då dess smak- och näringsämnen går förlorade. Det mest typiska receptet är ramslöksoppa. I det moderna köket är även potatissallad och ramslökpesto ett populärt recept att tillreda (Wikipedia)

På Kinnekulle har den funnits och spridits sedan tidig medeltid, då munkarna troligen planterade in de första plantorna. Störst utspridning har den i Munkängarna på berget, där stora delar av markytan är täckt. Doften av den blommande löken är helt bedövande under försommaren. Det bör dock påpekas att ramslöken är fridlyst inom alla Kinnekulles naturreservat!

Under de senaste åren har ramslöken hittat in på många av landets finkrogar och lökens användningsområden har ökat i takt med att fler och fler kockar upptäckt dess fina smak.


Flag Counter